کرکره برقی تیغه آلومینیومی پانچ شده
کرکره برقی پانچ شده یا سوراخ دار، در ترکیب با تیغه های معمولی استفاده می شوند.
تیغه های پانچ شده برای تهویه و نفوذ نور استفاده می شود.

پشتیبانی و مشاوره 24 ساعته