کرکره برقی با تیغه امنیتی، پلی کربنات، فریم مشکی، رنگ عسلی.
این نوع کرکره ها امنیت فوق العاده ای دارند.
به طوری که امنیت آنها توسط پلیس تایید شده است.
اگر صاحب فروشگاه هستید، می توانید از این نوع کرکره ها استفاده کنید.

پشتیبانی و مشاوره 24 ساعتهgoogle0b93f2bee0981e78.html