قیمت آیفون تصویری | مناسب ترین چک لیست قیمت آیفون تصویری در سال 1400

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

دزدگیر خانه

قیمت آیفون تصویری

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

دزدگیر اماکن
آیفون تصویری
دوربین مداربسته

انواع آیفون تصویری

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

قیمت آیفون تصویری

I am raw html block.
Click edit button to change this html

قیمت آیفون تصویری

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

سوالات متداول

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

اخبار کهربادر در خبرگزاری ها

خبرگزاری تسنیم
خبر آنلاین
خبرگزاری فارس
تبیان
دنیای اقتصاد
خبرگزاری مهر

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مزایای آیفون های تصویری مدرن

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

سیم کشی موازی

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

سیم کشی مجزا

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

سیم کشی لاین به لاین  

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مهم ترین معیارهای انتخاب های آیفون تصویری 

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مهم ترین معیارهای انتخاب های آیفون تصویری 

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مهم ترین معیارهای انتخاب های آیفون تصویری 

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مهم ترین معیارهای انتخاب های آیفون تصویری 

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مهم ترین معیارهای انتخاب های آیفون تصویری 

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

من یک بلاک متن هستم، روی دکمه ویرایش کلیک کنید تا این متن را تغییر دهید. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

مهم ترین معیارهای انتخاب های آیفون تصویری 

نظر دادن در مورد"قیمت آیفون تصویری | مناسب ترین چک لیست قیمت آیفون تصویری در سال 1401"

 1. محمدی سپتامبر 18, 2021 پاسخ

  شما آیفون های تصویری با قابلیت اینترکام هم ارائه میدید؟

  • Reza Golchin سپتامبر 18, 2021 پاسخ

   سلام بله کهربادر دارای انواع آیفون های تصویری هوشمند و تصویری می باشد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنم تماس بگیرید.

 2. مهسا سپتامبر 25, 2021 پاسخ

  ببخشید آپارتمان ما 26 تا واحد داره که کل سیستم آیفون تصویری ساختمان سیاه سفید است میشه ما گوشی تصویری واحد خودمان را عوض کنیم و گوشی تصویری رنگی بزاریم ؟

  • Reza Golchin سپتامبر 25, 2021 پاسخ

   سلام و درود. خیر ،زیرا دوربین پنل تصویری که در نزدیکی درب ورودی نصب شده است نیز باید رنگی باشد و هم چنین برعکس نیز می توان این مسئله را مطرح کرد که اگر پنل تصویری شما رنگی باشد باید آیفون تصویری شما نیز قابلیت پخش تصویر به صورت رنگی را داشته باشد .پس در نتیجه برای داشتن سیستم آیفون تصویری رنگی هم پنل دربازکن و هم مانیتور تصویری باید رنگی باشد .

 3. سارا سپتامبر 28, 2021 پاسخ

  ایفون تصویری تابا داریم . که برای دو واحد هست وقتی زنگ یه واحد را میزنیم واحد دیگه هم زنگ میخوره . تمام سیم ها را بررسی کردیم ولی مشکل نداشت . فکر میکنید از چی باشه ؟؟

  • Reza Golchin سپتامبر 28, 2021 پاسخ

   با سلام دوست عزیز احتمال زیاد اشکال از سیم کشی آیفون تصویری می باشد و در مرحله بعد اگر سیم کشی واقعا مشکلی نداشت سویچر دستگاه مشکل دارد . پیشنهاد می کنم برای بررسی دقیق تر تماس بگیرید.

 4. دانیال اکتبر 2, 2021 پاسخ

  با سلام آیفن تصویری کوماکس ما دچار مشکلی شده است.متاسفانه آیفن تصویری ما از پایین زنگ نمیخوره؟مشکل آیفون تصویری ما چیست؟راهنمایی کنید لطفا.

  • Reza Golchin اکتبر 2, 2021 پاسخ

   سلام و درود. احتمالا فیوز منبع تغذیه آیفون تصویری شما سوخته. پیشنهاد می کنم برای اینکه هزینه های کمتری رو شامل بشه حتما با کارشناسان ما در تماس باشید.

 5. فرناد اکتبر 9, 2021 پاسخ

  سلام. شدت نور پخش دوربین زیاد است و با تنظیم lcd هم درست نمی شود. ممکن است با نصب مقاومت 75 اهم موجود این مشکل مرتفع گردد.آیفون تک واحدی است

  • Reza Golchin اکتبر 9, 2021 پاسخ

   سلام دوست عزیز. بله یک مقاومت 75 اهم بین سفید نارنجی (خط تصویر) بزارید مشکل حل میشه. اگر نه حتما با ما تماس بگیرید تا راهنماییتون کنیم

 6. kazemshokri دسامبر 20, 2021 پاسخ

  چه نوع کرکره هایی ارزون ترن ؟

  • Sahar kafi دسامبر 20, 2021 پاسخ

   سلام دوست عزیز، کرکره های ایرانی ارزون تر از کرکره های خارجی هستند.

 7. احمد عباسی دسامبر 25, 2021 پاسخ

  ما زنگ همسایمونو که میزنن، ایفون ما زنگ میخوره. اشکال از کجاست؟

  • Tanin Hashemian دسامبر 25, 2021 پاسخ

   سلام دوست عزیز. بهتره کارشناس به محل اعزام بشه و مشکلات رو بررسی کنه.

 8. حسین ابدی ژانویه 18, 2022 پاسخ

  الان بهترین مارک تو بازار برای ایفون تصویری الکتروپیک هست؟

  • Zeinab Ebrahimi ژانویه 18, 2022 پاسخ

   سلام دوست عزیز این مساله بیشتر به نیاز و سلیقه ی شما برمیگرده. اما به طور کلی الکتروپیک جزو بنام ترین برند ها در زمینه ی آیفون تصویری هست.

ارسال نظر

Call Now Buttonمشاوره رایگان 09125140727